00

Una revolta d’estar per casa

An extraordinary revolution

Núria Homs

Illustrated by Lluís Farré

Ed. Cruïlla

Languages: Catalan